Տելեմակ Ալբերտի ԱՆԱՆՅԱՆ

Պրոֆ, ճարտ․ թեկնածու, Տելեմակ Ալբերտի ԱՆԱՆՅԱՆ

Տնօրեն, նախագծի գլխավոր ճարտարապետ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2017 – ﬕնչ այժմ
«ԻԹԱԿԷ – Ճարտարապետություն և դիզայն» ՍՊԸ
Տնօրեն, նախագծի Գլխավոր Ճարտարապետ

2019 – 2020 ՀՀ Քաղաքաշինության պետական կոﬕտե
Միջազգային համագործակցության և կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի
վարչություն խորհրդական

2017 – 2019
«ԻԹԱԿԷ – Ճարտարապետություն և դիզայն» ՍՊԸ
Գործադիր տնօրեն

2007 – 2017
«ԻԹԱԿԷ – Ճարտարապետություն և դիզայն» ՍՊԸ
Նախագծի Գլխավոր Ճարտարապետ

2005 – 2007
Գիտահետազոտական Սեկտոր, ԵրՃՇՊՀ

Ավագ գիտաշխատող

2004-2005
Ճարտարապետության պատմության, տեսության և հուշարձանների կոնսերվացիայի ամբիոն, ԵրՃՇՊՀ
Դասախոս

2000 – 2001
Կրտսեր Ճարտարապետ
«Երևաննախագիծ» նախագծային ինստիտուտի 6-րդ, ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետ, պրոֆեսոր Ստեփան Քյուրքչյանի
արվեստանոց

1999 – 2001
Կրտսեր Ճարտարապետ
«Բուրգ-999» ՍՊԸ

1999 – «Շարմ» հոլդինգ, Գովազդային և կրեատիվ դեպարտաﬔնտ,

Սցենարիստ

2019 – ﬕնչ այժմ
«ԻԹԱԿԷ 999» ՍՊԸ
Գործադիր տնօրեն,

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2014 – 2015
Հասարակական Կարավարման Մագրստրատուրա (MPA)
Մոսկվայի Ճարտարապետական Դպրոց և ՌԴ Նախագահին Կից Ռուսաստանի Ժողտնտեսության և Պետկառավարման
Ակադեﬕա –Պետական և Մունիցիպալ Կառավարում
ՌԴ, ք․ Մոսկվա

2002 – 2005 – Դոկտորանտուրա
Ճարտարապետության պատմության, քաղաքաշինության պատմության և հուշարձանների կոնսերվացիայի ամբիոն,
Ճարտարապետության, Քաղաքաշոինության և Շրջակա ﬕջավայրի հատակագծման ֆակուլտետ, Կայզերսլաուտերնի
Տեխնիկական Համալսարան, ԳՖՀ | Գիտական ղեկավար՝ ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր Հարտմուտ
Հոֆրիխտեր։
ԳՖՀ, ք․ Կայզերսլաուտերն

2001 – 2004 – Առկա ուսուցման ասպիրանտ | Ճարտարապետության Թեկնածու
Ճարտարապետության պատմության, տեսության և հուշարձանների կոնսերվացիայի ամբիոն, Ճարտարապետության
ֆակուլտետ, Երևանի Ճարտարոպետության և Շինարարության Պետական Համալսարան (ԵրՃՇՊՀ) | Գիտական ղեկավար՝
ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր Յուրի Սաֆարյան
ՀՀ, ք․ Երևան

1996 – 2002 – Ճարտարապետի որակավորում | Գերազանցության դիպլոմ
Ճարտարապետական նախագծման ամբիոն, Ճարտարապետության ֆակուլտետ, ԵրՃՇՊՀ, ՀՀ
ՀՀ, ք․ Երևան

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

2019 – ՀՀ Ճարտարապետների Պալատի անդամ

2014 – «Ճարտարապետների և Ճարտարագետ Շինարարների Համահայկական Ընկերակցություն» ՀԿ
Հիﬓադիր եվ կորդինացիոն խորհրդի անդամ

2010 – ՀՀ Ճարտարապետների Միության Անդամ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

12 գիտական աշխատություն՝ հրապարակված ՀՀ-ում, ԳՖՀ-ում, ՌԴ-ում և ԱՄՆ-ում։ Մոտ 20 գիտաժողոﬖերի,
ֆորուﬓերի և համաժողոﬖերի մասնակղություն, 20 ﬕջազգային և համահայկական ճարտարապետական ցուցահանդեսներ,
հրապարակուﬓեր 4 մանսնագիտական ամսագրերում և կատալոգներում։

ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՎՈԳՐԵՐ

12 ﬕջազգային մրցանակներ և դիպլոﬓեր ճարտարապետական հեղինակավոր ստուգատեսներում այդ թվում՝
• ՀՀ Սփյուրքի նախարարության «Արշիլ Գորկի» շքանշան արտերկրում Հայ արվեստի ﬔջ նշանակալի ներդրում
ունենալու համար,
• Համաշխարհային Ճարտարապետական Փառատոն,
• Համառուսական «Զոդչեստվո» ճարտարապետական փառատոն,
• Ապակին Ճարտարապետության ﬔջ գիտաժողով, ցուցահանդես-ստուգատես, • ՀՀ և ՌԴ Ճարտարապետների Միության դիպլոﬓեր, Երևանյան Բիեննալեի և այլն։

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Գերմաներեն, Ֆրանսերեն

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Windows PC և Mac OS օպերացիոն համակարգեր, Windows եվ Mac Office ծրագրեր
ADOBE Photoshop, InDesign, Illustrator, Coral DRAW գրաֆիկական ծրագրեր
Autodesk AutoCAD, ALLPLAN Nemetschek նախագծային և BIM ծրագրեր

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ճարտարապետական գրաֆիկա, գծանկար, լուսանկարչություն