Ռամզեսի հրապարակի վերակառուցում (մրցութային նախագիծ)

Հասցե՝ Եգիպտոս, ք.Կահիրե, Ռամզեսի հրապարակ

Ընդհանուր մակերեսը՝ քմ

Տարեթիվ՝ 2009թ.

Միջազգային մրցույթային նախագիծ

Նախագծի գլխավոր ճարտարապետ

Տելեմակ Անանյան

Ճարտարապետներ

Գոհար Իսախանյան, Սևադա Պետրոսյան, Արմեն Գավջյան, Արգինա Քոչկոյան, Վահագն Մկրտչյան

Ընդհանուր տեղեկություններ

Առաջարկվել է երթևեկության ուղեբաժանի և վերգետնյա կայանատեղի նորարարական և սկուզբունքորեն նոր մոտեցում: Ավտոմայրուղին մղվել է հրապարակի սահմաններից դուրս: Հատուկ մշակված ձագարաձև պարույրների մեջ տեղակայված են ավտոմեքենանաերի կայանման տեղերը:

Ռամսեսի հրապարակը դառնում է հետիոտնային:

Ձագարաձև պարույրը ծառայում է որպես երթևեկության ուղեբաժան՝ լուսակիրներով չկարգավորվող ճեպընթաց մայրուղու համար: Մայրուղին տեղակայված է քառաստիճան «խողովակի» մեջ, որը կախված է կամրջի վրա:

առաջին մակարդակում տեղադրված են թեթև մետրոյի գծերը
երկրորդ մակարդակի վրա գտնվում են քաղաքային, տարանցիկ համակարգերը (ջուր, գազ, էլեկտրականություն, թվային կապի, ևայլն):
«խողովակի» երրորդ և չորրորդ մակարդակները նախատեսված են ավտոմեքենաների երթևեկության համար:

Հանդիպակաց երթևեկության տեղաբաշխումը տարբեր հարթություններում հնարավորություն է տալիս մեծացնել մեքենաների շարքերի քանակը և թեթևացնում է լուսակիրներով չկարգավորվող արագընթաց մայրուղու երթևեկությունը (հանդիպակաց երթևեկությունը չի հատվում, օպտիմալ դարձնելով ինչպես աջ, այնպես էլ ձախ շրջադարձը):