Երևանի 2800 ամյակի բուլվար 

Առաջարկվում է Երևանի այս հատվածը ետ վերադարձնել հետիոտնին՝
մեքենաներին ուղղորդելով ստորգետնյա անցումներով։ Այս ամենի արդյունքում ձևավորվում է ուղիղ և անվտանգ կապ Հանրապետության Հրապարակից դեպի Ռուսաստանի Հրապարակ։ Բացի այդ, ստեղծվում են նաև լրացուցիչ ստորգետնյա
կայանատեղիներ։
Իսկ գոյություն ունեցող հինգ կանաչ գոտիները՝ Երևանի 2750-ամյակի այգին, Երևանի 2800-ամյակի այգին, Ռուսաստանի հրապարակը, Մանկական այգին և Անգլիական այգին միավորվում են մեկ միասնական Երևան բուլվարում: