Կապ

Ստուդիա Մոսկվայում, Ռուսաստան`

Ստուդիա Երևանում, Հայաստան`